Magyar
English
Deutsch
DEMMLER A TÓTH s.r.o. poradenstvo/tréning

Know How


Spoločnosť Demmler a Partner bola založená v roku 1991 Dr. Walterom Demmlerom a Tamásom Tóthom a v roku 1995 tiež založili firmu Demmler a Tóth s.r.o. Tréningové programy a filozofia týchto spoločností pochádza od Führung und Absatz AG. so sídlom vo Švajčiarsku. Obsah tréningov a know-how sú majiteľmi nepretržite aktualizované na základe požiadaviek trhu. Vlastníkom know-how je firma Demmler a Tóth s.r.o.

Know-how je dnes na trhu známou a uznávanou metodikou. Jej cieľom je osvojenie komunikácie, ktorá má za cieľ partnera presvedčiť osobitným prístupom.

Know-how zahŕňa aj osobitosti:

  • komunikácie medzi oddeleniami v hierarchicky stavaných štruktúrach,
  • obchodnej komunikácie,
  • ako aj spoločenskej komunikácie.


Copyright 2007 - 2019 ©
Demmler International S.R.O.
All rights Reserved.
Last modification: 2019. 01. 21.