Magyar
English
Deutsch
DEMMLER A TÓTH s.r.o. poradenstvo/tréning

Naša ponuka


TRÉNINGY

  Manažérsky tréning:
  Cieľová skupina: stredný a vyšší manažment firiem a rozpočtových organizácií.
  Cieľ: účastníci sa zoznámia s filozofiou a metódami riadiaceho štýlu zameraného na výsledky; rozvíjajú svoje komunikačné a riadiace zručnosti.

  Tréning predajných zručností:
  Cieľová skupina: predajcovia, obchodní zástupcovia/reprezentanti a vedúci predaja.
  Cieľ: účastníci sa zoznámia s filozofiou a metódami predaja, ktorá je založená na presviedčaní partnera; rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti.

  Komunikačný tréning
  Cieľová skupina: hocikto, kto sa zaujíma o cieľavedomú komunikáciu.
  Cieľ: Účastníci sa zoznámia a osvoja si metódy a filozofiu komunikácie založenej na presviedčaní partnera; rozvíjajú svoje komunikačné a riadiace zručnosti.

  Moderačný tréning:
  Cieľová skupina: každá osoba, ktorá pôsobí v úlohe moderátora.
  Cieľ: účastníci sa zoznámia a osvoja si metódy účinného moderovania mítingov, ako aj spôsobu, ako vytvoriť z individualít spolupracujúcu skupinu.

  Tréning nákupu:
  Cieľová skupina: riaditelia nákupu, vedúci a zamestnanci nákupu.
  Cieľ: účastníci sa zoznámia a osvoja si metódu nákupu založeného na presvedčení partnera; zlepšia si svoje vyjednávacie a komunikačné schopnosti.

PORADENSTVO

 • Poradenstvo týkajúce sa vybudovania a prevádzkovania predajných organizácií
 • Poradenstvo týkajúce sa vybudovania coachingového systému
 • Poradenstvo pre manažérov
 • Moderovanie workshopu
 • Coaching
  • Shadowing
  • Príprava na riešenie konfliktných situácií, vyhodnotenie správania sa a konania v takýchto situáciách
  • Vypracovanie stratégií a koncepcií na mieru
 • Dialektické a rétorické poradenstvo pre jednotlivcov

SLUŽBY VZDELÁVANIA DOSPELÝCH

 • Vyhodnotenie potrieb a poradenstvo v oblasti školenia s cieľom pripraviť tréningový program na mieru, ktorý je v súlade firemnou kultúrou klienta a napomáha dosiahnutie strategických cieľov.
 • Vyhodnotenie vedomostí, aby sme pri zostavovaní tréningovej tematiky zohľadnili vedomosti, zručnosti a skúsenosti účastníkov.

Konkrétny program tréningov/poradenstva je vytvorený na základe osobného pohovoru.
V prípade záujmu nás kontaktujte! Copyright 2007 - 2019 ©
Demmler International S.R.O.
All rights Reserved.
Last modification: 2019. 01. 21.